SUHD Tv Tag

Si të pastrohet ekrani “flat” i televizorit?

Së pari televizorin duhet ta ckyqim nga rryma. Ekrani duhet të pastrohet vetëm me lecke që zakonisht vie me televizor ose me leckë micro fiber ( lecka magjike ). Të mos përdoren letrat e kuzhinës dhe leckat të cilat përdoren për pastrime të tjera. Leckën micro fiber mund...